Ski & Variations

תנועת הסקי היא התנועה הבסיסית, המצריכה קואורדינציה. מעבר לתנועה הבסיסית, אפשר לשלב בתנועת הסקי תרגילי ידיים שונים, אשר יעלו או יורידו את דרגת הקושי. כמו כן, שינוי קצב ביצוע התרגיל או ה- Level של הביצוע, ישנו מאוד את רמת הקושי. ניתן להגיע לאינספור וריאציות של התרגיל הבסיסי, ושילוב תנועת הבסיס עם תנועות אחרות, תיצור תרגיל חדש ומאתגר.

  • YouTube
  • Facebook
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

 אם תשאירו פרטים, אוכל לחזור אליכם

© Tanaqua