top of page

אימון במים עם כדור

אימון עם כדור (קטן או גדול) מוסיף הרבה עניין לאימון אקווה ג'ים. העברת הכדור מיד ליד (בתוך המים) – מצריך תיאום וקואורדינציה, ולעיתים הדבר נראה יותר קל ממה שהוא באמת. מומלץ לעבוד עם כדורים עם "קוצים" על מנת שהאחיזה תהיה קלה יותר, והכדור לא יחליק. אימון עם כדור (קטן או גדול) מוסיף הרבה עניין לאימון אקווה ג'ים. העברת הכדור מיד ליד (בתוך המים) – מצריך תיאום וקואורדינציה, ולעיתים הדבר נראה יותר קל ממה שהוא באמת. מומלץ לעבוד עם כדורים עם "קוצים" על מנת שהאחיזה תהיה קלה יותר, והכדור לא יחליק.

המדריך המלא לספורט אקווה ג'ים

"המדריך המלא לספורט אקווה ג'ים"
מאת ענת גרבר

bottom of page