top of page

אימון מחזורי עם משקולות

אימון מחזורי מחולק לעבודה בפרקי זמן של 3 דקות: 3 דקות תרגילים אירובים – לשיפור סיבולת לב ריאה, ולאחר מכן 3 דקות של תרגילי כח, המחולקים לפי פלג גוף עליון ושרירי ליבה. תרגילי הכח מבוצעים עם משקולות – להגדלת העצימות והתנגדות.

המדריך המלא לספורט אקווה ג'ים

"המדריך המלא לספורט אקווה ג'ים"
מאת ענת גרבר

bottom of page