top of page

כח ותנועה במים

גלי אהרונוביץ מציגה אימון בעצימות גבוהה – ללא שימוש במוסיקה. שיטת האימון הייחודית של גלי מאפשרת עבודה רציפה, תוך הקפדה על עבודה לעומק שרירי הליבה. הנחיות ברורות, דגשים ותרגילים נכונים – הופכים את האימון לאתגר של ממש!

המדריך המלא לספורט אקווה ג'ים

"המדריך המלא לספורט אקווה ג'ים"
מאת ענת גרבר

bottom of page