top of page

תרגילים לפלג גוף עליון

מגוון תרגילים לפלג הגוף העליון. התרגילים מחולקים לפי קבוצות השרירים השונות.

המדריך המלא לספורט אקווה ג'ים

"המדריך המלא לספורט אקווה ג'ים"
מאת ענת גרבר

bottom of page