Kicks & Variations

אחת התנועות הבסיסיות ושימושיות ביותר באימון אקווה ג'ים™, היא תנועת ה- Kick. ועד כמה שהתנועה הזאת בסיסית, יש לה הרבה מאוד וריאציות, ואפשרויות למשחק. הבעיטה יכולה להיות גבוהה או נמוכה, עם כף רגל מתוחה או בפלקס, בתנועת הצלפה או בעיטה.