top of page

Ski & Variations

תנועת הסקי היא התנועה הבסיסית, המצריכה קואורדינציה. מעבר לתנועה הבסיסית, אפשר לשלב בתנועת הסקי תרגילי ידיים שונים, אשר יעלו או יורידו את דרגת הקושי. כמו כן, שינוי קצב ביצוע התרגיל או ה- Level של הביצוע, ישנו מאוד את רמת הקושי. ניתן להגיע לאינספור וריאציות של התרגיל הבסיסי, ושילוב תנועת הבסיס עם תנועות אחרות, תיצור תרגיל חדש ומאתגר.

המדריך המלא לספורט אקווה ג'ים

"המדריך המלא לספורט אקווה ג'ים"
מאת ענת גרבר

bottom of page