top of page

אימון כוראוגרפיה

אימון כוראוגרפיה הוא אימון בו מחברים רצף של תנועות לכדי משפט אחד. בניית המשפט נעשית בהדרגה ובשלבים, עד שהמתאמנים זוכרים את המשפט השלם. זה אימון המשלב עבודה אירובית רבה, ללא כל אלמנטים של ריקוד! מאתגר ביותר.

רוצה מערך שיעור מלא ומובנה? 10 מערכים שונים ומגוונים מחכים לך כאן

bottom of page