top of page

משחקי מח

מטרת האימון היא להוציא את המתאמנים מאזור הנוחות, ולגרום להם לחשוב. לא רק לעשות. המח הוא שריר, וכמו כל שריר אחר בגוף, אם לא מאמנים אותו, היכולת יורדת. על ידי מתן גירוי ואתגר למח, התפקוד היומי משתפר: שילוב עבודה של מח ימין ומח שמאל יביא לתפקוד מוחי אופטימלי. כל צד במח אחראי על פעולות שונות. על ידי "אתגור" המח, אנחנו בעצם מוציאים את המתעמלים מאזור הנוחות שלהם מהתנועות האוטומטיות. במצב כזה, צריך לחשוב על מה עושים. ברגע ששוברים את המעגל הזה של האוטומטיזציה, כבר צריך להקדיש תשומת לב ומחשבה.

רוצה מערך שיעור מלא ומובנה? 10 מערכים שונים ומגוונים מחכים לך כאן

bottom of page